Fjármál og ársreikningur

Fara neðar

Helstu atriði ársreiknings


Hagnaður (ma. kr.)

19,8

Eiginfjárhlutfall

26,7%

Arðsemi eigin fjár

8,2%

Nánar um helstu atriði ársreiknings

Fara neðar

Fjármögnun


Stærstur hluti fjármögnunar Landsbankans er í formi innlána frá viðskiptavinum, lánastofnunum og Seðlabanka sem námu um 637 milljörðum króna í árslok 2017.

Fara neðar

Áhættustjórnun


Gæði útlánasafns Landsbankans bötnuðu á árinu 2017 
en meðallíkur á vanefndum lækkuðu úr 2,5% í 2,3%.

Eiginfjárþörf (ma. kr.)
Heildarlausafjárþekja LCR
90 daga vanskil

Nánar um áhættustjórnun

Fara neðar