Samstarf og stuðningur


Landsbankinn styður og tekur þátt í margvíslegum samfélagsverkefnum. Lögð er áhersla á að stuðningur bankans við samfélagið sé fjölbreyttur og að hann nýtist mörgum. Árið 2017 efldist t.d. samstarf Hinsegin daga og Landsbankans enn frekar með nýjum styrktarpotti fyrir Gleðigönguna.

Fara neðar
Samfélagsstuðningur Landsbankans er mikilvægur liður í stefnu bankans um samfélagsábyrgð. Bankinn styður fjölbreytt samfélagsverkefni með fjárframlögum úr Samfélagssjóði og samstarfssamningum. Til viðbótar styðja útibú bankans margvísleg verkefni í sinni heimabyggð.

Landsbankinn styrkir samfélagsverkefni einkum með þrennum hætti. Í fyrsta lagi í gegnum Samfélagssjóð, þar sem engar kröfur eru gerðar á móti styrkjum, í öðru lagi með samstarfssamningum með gagnkvæmum ávinningi og loks fyrir tilstilli útibúa sem styðja vel við bakið á verkefnum í sínu nærsamfélagi, þ.m.t. íþrótta- og æskulýðsstarf, mannúðarsamtök og frjáls félagasamtök.

Styrkþegar úr Samfélagssjóði

Markmið með styrkjum úr Samfélagssjóði

  • Fjölbreyttur stuðningur við samfélagið sem nýtist mörgum.
  • Fagfólk skipar meirihluta dómnefnda.
  • Jafnræði og dreifing við úthlutun styrkja er tryggð eins og kostur er.
  • Skýr farvegur fyrir styrkveitingar bankans.

Samfélagssjóður

Samfélagssjóður Landsbankans gegnir lykilhlutverki í stuðningi bankans við samfélagið. Árið 2017 voru veittir þrenns konar styrkir: námsstyrkir að upphæð sex milljónir, umhverfisstyrkir að upphæð fimm milljónir og samfélagsstyrkir að upphæð fimmtán milljónir, alls 26 milljónir króna.

Lögð er áherslu á að stuðningur við samfélagið sé fjölbreyttur og að hann nýtist mörgum. Bankinn hefur sett sér þá reglu að dómnefndir skuli skipaðar fagfólki að meirihluta og að farvegur fyrir afgreiðslu styrkja sé skýr til þess að viðskiptavinir bankans og aðrir landsmenn hafi jafna möguleika til að sækja um styrki.

Samstarf Hinsegin daga og Landsbankans efldist enn frekar á árinu með nýjum styrktarpotti sem styður einstaklinga og hópa við undirbúning og framkvæmd atriða í Gleðigöngunni. Samstarfið við Hinsegin daga er eitt af fjölmörgum samstarfsverkefnum bankans á sviði samfélagsmála.

Landsbankinn leitast við að auka beina þátttöku starfsmanna í samfélagsverkefnum, m.a. með ráðgjöf á ýmsum sviðum sem tengjast fjármálum og nýsköpun. Þá hefur starfsfólk setið í dómnefndum, meðal annars í frumkvöðlakeppninni Gullegginu.


Slysavarnafélagið Landsbjörg

Landsbjorg

Landsbankinn er einn af aðalstyrktaraðilum Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Bankinn vill styðja við bakið á öflugu slysavarna- og björgunarstarfi um allt land. Slysavarnafélagið Landsbjörg er landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi og ein stærstu sjálfboðaliðasamtök á Íslandi. Markmið starfseminnar er að koma í veg fyrir slys og bjarga mannslífum og verðmætum.

 

Á allra vörum

Á allra vörum

Landsbankinn var bakhjarl landssöfnunarinnar Á allra vörum í ár. Að þessu sinni var safnað fyrir Kvennaathvarfið, en þar er unnið ómetanlegt starf í þágu kvenna. Átakið stóð fyrir landssöfnun til að fjármagna húsnæði fyrir konur sem eiga ekki í öruggt hús að vernda að lokinni dvöl í athvarfinu. Átakið náði hápunkti með landssöfnun í beinni útsendingu á RÚV og sjónvarpi Símans en alls söfnuðust ríflega 80 milljónir til verkefnisins.

 

Hinsegin dagar

Landsbankinn styður réttindabaráttu hinsegin fólks á Íslandi heilshugar og hefur verið stoltur bakhjarl Hinsegin daga í Reykjavík frá upphafi. Árið 2017 var samstarfssamningur Hinsegin daga og Landsbankans endurnýjaður, auk þess sem samstarfið var eflt enn frekar með nýjum styrktarpotti. Markmiðið með Gleðigöngupottinum svokallaða er að styðja einstaklinga og smærri hópa við undirbúning og framkvæmd atriða í gleðigöngu Hinsegin daga og þannig auðvelda þátttöku í Hinsegin dögum.

Landsbankinn leggur 1,5 milljónir króna í pottinn, til viðbótar við annað stuðning við hátíðina. Stjórn Hinsegin daga ber ábyrgð á umsóknarferlinu og skipar dómnefnd sem fer yfir umsóknir og úthlutar styrkjum úr Gleðigöngupottinum. Dómnefndin getur einnig tekið frá upphæð að hámarki 200.000 krónur og notað fjárhæðina til að veita hvatningarverðlaun í lok Hinsegin daga. Sjö hópar hlutu styrk úr pottinum í ár og hlaut fjöllistahópurinn Drag-Súgur hæsta styrkinn.

UN Women

UN Women

Landsbankinn hefur átt mjög gefandi samstarf við UN Women á Íslandi undanfarin ár og verið bakhjarl landsnefndarinnar í mikilvægum verkefnum. Bankinn er til að mynda bakhjarl HeForShe-verkefnisins en markmið þess er að hvetja karla og stráka til að láta til sín taka í baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna á öllum vígstöðvum. Landsbankinn skrifaði árið 2011 undir Jafnréttissáttmálann (Women’s Empowerment Principles – Equality Means Business), alþjóðlegt átak UN Women og UN Global Compact. Með undirskriftinni skuldbatt bankinn sig til að vinna að jafnréttismálum innan fyrirtækisins.


Menningarnótt

Menningarnott

Landsbankinn hefur verið virkur þátttakandi í Menningarnótt frá upphafi. Bankinn hefur bæði opnað dyr sínar fyrir gestum og gangandi og verið bakhjarl hátíðarinnar alla tíð. Það hefur verið bankanum kappsmál að fjárstuðningur hans renni beint til listamanna og -hópa sem skipuleggja viðburði á Menningarnótt. Til að ná því markmiði var stofnaður sérstakur Menningarnæturpottur á vegum Höfuðborgarstofu og Landsbankans. Markmið hans er að veita frumlegum og sérstökum hugmyndum brautargengi. Í ár fengu 27 verkefni styrki og áherslan var lögð á Hlemm og svæðið þar í kring.


Iceland Airwaves

Landsbankinn er stoltur bakhjarl tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves. Stuðningur við ungt tónlistarfólk sameinar samfélagsábyrgð bankans og viðleitni til að veita listum og menningu í landinu virkan stuðning. Undanfarin ár hefur Landsbankinn fengið ungt tónlistarfólk til að hita upp fyrir tónlistarhátíðina með útgáfu myndbanda. Í ár urðu rapparinn Birnir og hljómsveitirnar GDRN og Between Mountains fyrir valinu.

Viðtöl við þetta efnilega tónlistarfólk má finna á Airwaves-vef Landsbankans, en það kom einnig fram á „off-venue“ tónleikum í útibúi bankans við Austurstræti þann 4. nóvember, fyrir fullu húsi gesta og við góðar undirtektir. „Off-venue“ tónleikar voru einnig haldnir í Stúdentakjallaranum og útibúi bankans á Akureyri.

 

Iceland Airwaves vefur Landsbankans

Skólahreysti


Landsbankinn er aðalbakhjarl Skólahreysti og leggur keppninni lið af krafti. Markmið Skólahreysti er að hvetja börn til að taka þátt í alhliða íþróttaupplifun sem byggð er á grunnforsendum almennrar íþróttakennslu og þar sem keppendur vinna að mestu leyti með eigin líkama í þrautum. Vinsældir Skólahreysti hafa aukist ár frá ári og keppa nú yfir 600 krakkar fyrir hönd sinna skóla, auk þess sem nokkur þúsund krakkar eru virkir félagar í stuðningsliðum. Auk Landsbankans nýtur Skólahreysti stuðnings mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Norrænu ráðherranefndarinnar, Toyota og Íþrótta- og ólympíusambandsins.

 

Knattspyrnusamband Íslands

EM stelpur hopurinn fagnar

Landsbankinn er bakhjarl Knattspyrnusambands Íslands. Ásamt fimm öðrum fyrirtækjum styrkir Landsbankinn uppbyggingarstarf íslenskrar knattspyrnu um land allt, öll yngri landslið og A-landslið karla og kvenna.

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu tók þátt í lokakeppni EM í sumar en íslenskar knattspyrnukonur hafa notið mikillar velgengni undanfarin ár. Við fylgdumst með stelpunum á EM vef Landsbankans og fjölluðum um sókn íslenskrar kvennaknattspyrnu á Umræðunni.

 

Vigdísarstofnun

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur

Landsbankinn er bakhjarl Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, ásamt tíu öðrum fyrirtækjum. Landsbankinn hefur styrkt Vigdísarstofnun með veglegum hætti síðustu ár og hefur styrkjunum verður varið til daglegrar starfsemi vegna undirbúnings stofnunarinnar. Vigdísarstofnun er starfrækt í Veröld – húsi Vigdísar sem var vígt 20. apríl 2017.

Vigdísarstofnun - alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar hlaut í nóvember 2011 samþykki Mennta,-vísinda, og menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, til að starfa undir merkjum hennar.


Háskólasjóður Eimskipafélagsins

Aðalbygging Háskóla Íslands

Níu doktorsnemar við Háskóla Íslands fengu styrk úr Háskólasjóði H/f Eimskipafélags Íslands við úthlutun styrkja úr doktorssjóðum Háskóla Íslands vorið 2017. Sjóðurinn er í umsjá Landsbankans.

Háskólasjóður H/f Eimskipafélags Íslands var settur á laggirnar af Vestur-Íslendingum árið 1964 með því að stofnaðilar lögðu til hans hlutabréfaeign sína í Eimskipafélaginu. Sjóðurinn var stofnaður til minningar um Vestur-Íslendinga og til að styðja við stúdenta í rannsóknartengdu námi við Háskóla Íslands. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum í núverandi mynd fór fram árið 2006 og síðan hafa yfir 130 doktorsnemar fengið styrk úr sjóðnum.


Fjármálafræðsla

Nemendur í fjármálafræðslu Landsbankinn tekur virkan þátt í verkefninu Fjármálavit sem Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) standa fyrir í samvinnu við aðildarfélögin. Markmiðið er að fræða nemendur tíunda bekkjar í öllum skólum landsins um grunnþætti fjármála og veita innblástur í kennslu um fjármál. Starfsfólk aðildarfélaga SFF um allt land heimsækir skóla á sínu svæði og miðlar námsefninu .

 

Lánatryggingasjóðurinn Svanni

Svanni Í samstarfi við Svanna – lánatryggingasjóð kvenna veitir Landsbankinn konum í atvinnurekstri lán sem sjóðurinn og bankinn ábyrgjast sameiginlega. Landsbankinn veitir helming ábyrgðar á móti sjóðnum og tryggir þannig konum í nýrri starfsemi rýmri aðgang að fjármagni en ella og eykur möguleika þeirra á að stofna fyrirtæki. Í september hélt Landsbankinn kynningarfund fyrir frumkvöðlakonur um fjármögnunarmöguleika hjá Svanna. Samstarfssamningurinn er liður Landsbankans í að efla atvinnulíf og hvetja til nýsköpunar í landinu.

 

Gulleggið

Frá undirritun Landsbankinn er styrktaraðili Gulleggsins sem er árleg frumkvöðlakeppni á vegum Icelandic Startups. Meginmarkmið keppninnar er að skapa vettvang fyrir ungt athafnafólk til að öðlast þjálfun og reynslu í mótun nýrra viðskiptahugmynda og rekstri fyrirtækja. Samhliða keppninni er þátttakendum boðið upp á námskeið, ráðgjöf og aðstoð sérfræðinga um allt frá mótun hugmyndar til áætlanagerðar og þjálfunar í samskiptum við fjárfesta.

 

Aldrei fór ég suður

Aldrei fór ég suður Landsbankinn er einn af aðalbakhjörlum rokkhátíðarinnar Aldrei fór ég suður sem haldin er á Ísafirði um hverja páska. Landsbankinn hefur stutt hátíðina, sem stofnuð var af tónlistarmanninum Mugison og föður hans, allt frá árinu 2010 og vill með því leggja sitt af mörkum til að efla grasrótarstarf í íslenskri tónlist. Fríður hópur flytjenda kom fram á hátíðinni í ár, m.a. Emmsjé Gauti, HAM, Hildur og Lúðrasveit Ísafjarðar.

 

Stuðningur við íþróttir og æskulýðsstarf

Frá skákmóti í útibúi Landsbankans Austurstræti
Landsbankinn kappkostar að styðja íslenskt íþróttalíf. Það gera útibú bankans með beinum samstarfssamningum við íþróttafélög hringinn í kringum landið. Í slíku samstarfi leggur bankinn mikla áherslu á að styðja m.a. barna- og unglingastarf.

Konur í orkumálum

Frá undirritun Félagið Konur í orkumálum er nýtt félag sem er opið öllum sem starfa við orkumál eða hafa áhuga á orkumálum á Íslandi. Markmið félagsins er að fræða og miðla upplýsingum um orkumál og jafnframt stuðla að betri tengslum milli kvenna sem starfa í orkugeiranum. Landsbankinn er bakhjarl félagsins.
 

Klasasamstarf í ferðaþjónustu

Ferðamaður

Landsbankinn hefur verið aðili að klasasamstarfi í ferðaþjónustu frá upphafi samstarfsins árið 2012. Helsta markmið þess er að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun innan ferðaþjónustunnar og er verkefnið unnið í anda klasaaðferðafræði Michaels Porters. Að klasasamstarfinu standa lykilfyrirtæki á sviði ferðaþjónustu, opinberir aðilar og fyrirtæki sem styðja við eða eiga samstarf við greinina.

Ráðstefnuborgin Reykjavík

Harpa - ráðstefnu- og tónlistarhús
Landsbankinn er þátttakandi í samtökunum Ráðstefnuborgin Reykjavík, sem heldur úti kynningar- og markaðsstarfi undir nafninu „Meet in Reykjavík“. Markmið samtakanna er að fjölga ráðstefnugestum til Reykjavíkur og nágrennis, lengja ferðamannatímann inn í vetramánuðina og nýta þannig betur þá innviði sem til staðar eru. Ráðstefnuborgin Reykjavík er samstarfsverkefni fjölmargra fyrirtækja, m.a. Icelandair, Reykjavíkurborgar og Hörpu tónlistarhúss, og er markhópurinn að stærstum hluta erlendir ráðstefnuhaldarar og gestir.

Iceland Luxury

Merki Iceland Luxury Landsbankinn hefur ásamt Icelandair Group, Bláa lóninu, og Meet in Reykjavík tekið höndum saman um stefnumarkandi verkefni til þriggja ára sem miðar að markaðssetningu á Reykjavík og Íslandi fyrir ferðamenn sem krefjast hágæðaþjónustu. Verkefnið ber heitið Iceland Luxury og er hýst og því stjórnað af Meet in Reykjavík. Markmið þessa samkomulags er að stuðla að langtímastefnumörkun á þessu sviði, styrkja ímynd Reykjavíkur og Íslands í augum vel stæðra ferðamanna, auka samtakamátt fyrirtækja sem starfa á þessum markaði, og hvetja til þróunar innviða og þjónustu fyrir þennan markhóp. Samstarfið er framhald af þeirri uppbyggingu sem hófst með stofnun Meet in Reykjavík árið 2012 og styður Landsbankinn einnig þá starfsemi.

 

Íslenski sjávarklasinn

Merki Íslenska sjávarklasans
Landsbankinn er samstarfsaðili Íslenska sjávarklasans, en tilgangur hans er að efla samkeppnishæfni og verðmætasköpun íslenskra fyrirtækja sem byggja afkomu sína á nýtingu sjávar, með beinum eða óbeinum hætti. Íslenski sjávarklasinn hefur frá stofnun stuðlað að framþróun og nýsköpun í þeim greinum sem mynda klasann, í samstarfi við fyrirtæki og menntastofnanir, og stendur fyrir útgáfu greininga og rannsókna af ýmsu tagi. Um 60 fyrirtæki og stofnanir í margvíslegri sjávartengdri starfsemi á Íslandi eiga formlega aðild að samstarfsvettvangi Íslenska sjávarklasans..

 

Nánar um Íslenska sjávarklasann